SAGSAKTER
 

HØR: GENERALFORSAMLING - 2019-04-27
Lad os stå sammen om borgerforslaget


LÆS: BORGERFORSLAG - 2019-04-27
Trosfrihedslov


LÆS: Referat af generalforsamlingen for foreningerne -
PILGRIM CONVOY og NY PAGTS FÆLLESSKAB - 2019-02-18


SE: JOHNY NOER TALE TIL GRUNDLOVSMØDET I HORSENS 2018-06-05

GRUNDLOVSDAGS-MØDE I HORSENS OM TROSFRIHED 2018-05-01

PRESSEMEDDELELSE: BORGER-MANIFEST MOD NY RELIGIONSLOV - 2018-04-12

HØR: GENERALFORSAMLING - FORMANDENS BERETNING - 2018-04-07

BORGERNES 2018 MIDNATS-MANIFEST - 2018-03-28

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018-03-27

Lov om trossamfund uden for folkekirken 20171 L19 vedtaget 2017-12-07

ÅBENT BREV TIL FOLKETINGETS FORMAND 2017-11-26

LÆS: DEN LIVSFARLIGE BETÆNKNING 1564
En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken

HØR: DEN LIVSFARLIGE BETÆNKNING 2017-10-01
Johny Noer gennemgår den chokerende betænkning 1564 som omfatter de Danske Frikirker

300 BORGERES PROTEST - SENDT TIL KIRKEMINISTERIELLE HØRING 2017-08

HØR: JOHNY I RADIO24SYV TALE OM HØJESTERETS DOM 2017-03-28

HØJESTERETS DOM 2017-03-23

RETTEN OM STATENS MEDHOLD
Højesteretskendelsen 2017-03-23

HØJESTERETSMØDE 2017-03-16

PRESSEMEDDELELSE 2017-03-04

TA’ TEKSTEN NED:

NOTAT NR. 58 - POLITIET KAN INTET STILLE OP

NOTAT NR. 57 - MENIGHEDENS SELVBESTEMMELSESRET

NOTAT NR. 56 - EN OPRØRSFANE REJSES

NOTAT NR. 55 - BRYLLUPPET BØR BLOKERES

NOTAT NR. 54 - IKKE FOR SENT AT REJSE SIG

NOTAT NR. 53 - ØJEBLIKKET ER INDE FOR DEN 38. PARAGRAF

NOTAT NR. 52 - MENIGHEDSRÅDET KAN VISE TÆNDER

NOTAT NR. 51 - DET NYE STATSEVANGELIUM

NOTAT NR. 50 - POLITISK MOTIVERET BISKOP

NOTAT NR. 49 - BISKOPPENS FALSKE FORKLARING

NOTAT NR. 48 - DE MEDVIRKENDES ANSVAR

NOTAT NR. 47 - … SKAL STRAFFES MED FÆNGSEL

NOTAT NR. 46 - BLÆNDET AF DERES LIGESTILLINGSIDEOLOGI

NOTAT NR. 45 - HØJESTERET BURDE SE PÅ SAGEN

NOTAT NR. 44 - UFYLDESTGØRENDE, VILDLEDENDE SVAR

NOTAT NR. 43 - MINISTEREN VASKER SINE HÆNDER

NOTAT NR. 42 - ALLE SPOR FJERNET

NOTAT NR. 41 - EN STATS-KRIMINEL HANDLING?

NOTAT NR. 40 - ET SKULT STATSKUP

NOTAT NR. 39 - VAR LOVGIVERNE SKJULTE LOVOVERTRÆDERE?

NOTAT NR. 38 - DRONNINGENS TROSGRUNDLAG ANFÆGTES

NOTAT NR. 37 - LODRET BRUD PÅ GRUNDLOVEN

NOTAT NR. 36 - LEMLÆSTELSE AF KIRKENS SALMEBOG

NOTAT NR. 35 - RITUAL FORBUNDET MED LIVSFARE

NOTAT NR. 34 - TEOLOGISK STRID I SALMEBOGEN

NOTAT NR. 33 - DEN BESMITTEDE SALMEBOG

NOTAT NR. 32 - MINISTEREN ER IKKE SIDSTE ANKEINSTANS

NOTAT NR. 31 - BISKOPPENS MANGLENDE TILSYN

NOTAT NR. 30 - PROVSTENS LUTHERSKE FORSTÅELSE

NOTAT NR. 29 - PRÆSTENS BLASFEMISKE KRÆNKELSE

NOTAT NR. 28 - KIRKENS BEKENDELSE OVERTRÅDT

NOTAT NR. 27 - EN HÅRD NØD AT KNÆKKE

NOTAT NR. 26 - STATENS BETINGELSESLØSE FORDRING

NOTAT NR. 25 - BØR IKKE TAGES FOR GODE VARER

NOTAT NR. 24 - STATENS ADGANG BEGRÆNSET

NOTAT NR. 23 - STATENS ADVOKAT PÅ AFVEJE

NOTAT NR. 22 - ADVOKATENS SKUD I TÅGEN

NOTAT NR. 21 - LOVGIVERNES LAVE LIGNELSE

NOTAT NR. 20 - STATENS KIRKEFJENDSKE STRATEGI

NOTAT NR. 19 - STRAFBAR STATSFORBRYDELSE

NOTAT NR. 18 - STATENS HANDSKE ER KASTET

NOTAT NR. 17 - STATEN ER GRUNDLOVSOVERTRÆDER

NOTAT NR. 16 - EN RØST FRA FORTIDEN

NOTAT NR. 15 - RELIGIONSFRIHEDEN I FARE

NOTAT NR. 14 - RELIGIONSFRIHEDEN TRUET

NOTAT NR. 13 - TILSIDESAT FÆDRENES VILJE

NOTAT NR. 12 - LOVENS FALSKE TITEL

NOTAT NR. 11 - SYV DOMMERES VURDERING

NOTAT NR. 10 - BØR MINISTRENE FRIFINDES?

2016-06-28 PRESSEMEDDELELSE

2016-06-28 Udskrift af Østre Landsrets Dombog

2016-06-05 Enighedspapir om obligatorisk kursus (pdf)

2016-05-31 PRESSEMEDDELELSE

Reformationens Børn - Notat nr. 1-9 (pdf)

2014-12-15 PRESSEMEDDELELSE
To af regeringens ministre stævnet for grundlovsbrud

2014-12-15 STÆVNINGENS ORDLYD AF TO MINISTRE FOR GRUNDLOVSBRUD

2014-12-15 BORGERNES MANIFEST - VERSION 1

BOGEN PRISGIVET - DOKUMENTET BAG BESLUTNINGSPROCESSEN OM RETSSAGEN
Download bogen som pdf fil: Højreklik og vælg: Gem destination som...

2014-09-04 Indbydelse til Løgtings- og Landsstyremedlemmer

2014-05-27 BREV FRA FORMANDEN

2014-05-13 Mail to Archbishop of Canterbury

2014-05-13 Mail to Archbishop of York

2014-03-20 Indkaldelse til generalforsamling 2014-04-19.pdf

2014-03-17 Hent PowerPointfilen fra mødet med Christian Concern her! (14,7MB)

2014-01-25 STÆVNING - rev. 1

2014-01-25 DET NYE VIELSESRITUAL Bilag 1 - rev. 1

2014-01-25 FEM MØRKE PUNKTER I DET NYE RITUAl Bilag 2 - rev. 1

2013-12-09 Mail fra Social- Børne- Integrationsministeriet til Johny Noer.pdf

2013-12-09 Social- Børne- Integrationsministeriet - Afgørelse om aktindsigt.pdf

2013-12-09 Social- Børne- Integrationsministeriet - Endeligt svar på spørgsmål nr. 25.pdf

2013-12-09 Social- Børne- Integrationsministeriet - Endeligt svar på spørgsmål nr. 26.pdf

2013-12-09 Social- Børne- Integrationsministeriet - Endeligt svar på spørgsmål nr. 67.pdf

2013-12-09 Social- Børne- Integrationsministeriet - Endeligt svar på spørgsmål nr. 68.pdf

2013-12-09 Social- Børne- Integrationsministeriet - Endeligt svar på spørgsmål nr. 89.pdf

2013-11-28 Mail fra Social- Børne- Integrationsministeriet til Johny Noer.pdf

2013-11-25 - Bilag Kirkeministeriet til Johny Noer om lovforslag efter høringen.pdf

2013-11-25 Svar fra Kirkeministeriet til Johny Noer.pdf

2013-11-25 Mail fra Marjun Egholm KM til Kirkeministeriet.pdf

2013-11-22 Pressemeddelelse: MINISTERENS PLIGTFORSØMMELSE.pdf

2013-11-12 Pressemeddelelse: SKJULER MINISTEREN NOGET.pdf

2013-11-12 Pressemeddelelse: Møderække.pdf

2013-11-12 Presse: Plakat.pdf

2013-11-11 - Mail fra Johny Noer til E.M. Jelstrup - Social- Børne- og Integrationsministeriet.pdf

2013-11-10 Mail fra Johny Noer til Justitsministeriet.pdf

2013-11-06 Pressemeddelelse: DET ONDE TRIUMVIRAT.pdf

2013-10-07 Mail fra Johny Noer til Social-Børne-Integrationsministeriet.pdf

2013-10-11 Mail fra Social-Børne-Integrationsministeriet til Johny Noer.pdf

2013-11-04 Mail fra Johny Noer til Kirkeministeriet.pdf

2013-11-08 Mail fra Social-Børne-Integrationsministeriet til Johny Noer.pdf

Se kirkeudvalget stille spørgsmål til Manu Sareen om lovforslaget om vielse af to personer af samme køn

2012-08-21 STIL REGERINGEN TIL ANSVAR

2012-06-15 STÆVNING - rev. 0

2012-06-15 DET NYE VIELSESRITUAL Bilag 1 - rev. 0

2012-06-15 FEM MØRKE PUNKTER I DET NYE RITUAL Bilag 2 - rev. 0

2012-06-04 Processbevillingsnævnet afgørelse.pdf

2012-02-02 Ansøgning til Civilstyrelsen.pdf

2012-03-07 Civilstyrelsen ref. 12-210-26836.pdf

2012-03-15 Klage og anke til Procesbevillingsnævnet.pdf

2012-03-19 Første svar fra Procesbevillingsnævnet.pdf

Kirkeministerens rapport om folkekirken og registreret partnerskab 2010-09-19

 

Johny Noers 9. mail til Kirkeministeriet om agtindsigt 2010-06-24

 

0341 - DET PROF 2010-06-24

 

De Begærede Dokumenters Art 2010-06-18

 

Johny Noers mail til Kirkeministeriet om aktindsigt 2010-06-15

 

Kirkeministeriets svar på Johny Noers brev af 3. juni 2010 - 2010-06-11

 

Johny Noers svar på e-mail af 27. maj 2010-06-03

 

Kirkeministeriets anerkendelse af Det Profetiske nr. 0336 2010-06-01.pdf

 

Kirkeministeriets svar til Johny Noer ang. fornyet anmodning om aktindsigt 2010-05-27
 

Johny Noers svar til Kirkeministeriet 2010-05-19
 

Referat af møde med biskopperne 2010-04-15 modtaget 2010-05-19
 

Kirkeministeriets svar til Johny Noer 2010-05-19

 

Korrespondance med kirkeministeriet 2010-05-04

 

Pressemeddelelse om nedsættelse af udvalg 2010-04-15

 

Eva Vosegaards mail til folketinget vedr. Homovielser 2010-04-17

 

Pressemeddelelse om kommissorium og sammensætning 2010-04-23

 

Svar til Johny Noer vedr. aktindsigt 2010-04-26