Referat af generalforsamlingen for foreningerne PILGRIM CONVOY og NY PAGTS FÆLLESSKAB
d. 9. februar kl. 15:00 – 17:00 i Klippen, Lille Colbjørnsgade 9, København
 

Efter at det af dirigenten var oplyst, at generalforsamlingen var lovligt bekendtgjort, aflagde formanden, Johny Noer, sin beretning for året 2018.

Han understregede, at 70årsdagen for Israels eksistens som en hebraisk stat var blevet værdigt fejret i Horsens med en flagparade gennem byen og en festlighed om aftenen d. 14. maj på en af byens restaurationer.

Derefter redegjorde han for tilbagebringelsen til Danmark af det materiel, som har været anvendt i pilgrimkonvojens 40årige tjeneste i det fremmede.

Der blev yderligere berettet om, at samtlige ’radiogudstjenester’ over folkekirkens 2. tekstrække nu lå færdig-indspillet på ’foreningens hjemmeside’ (www.noer.info) for hele kirkeåret i 2018 – og at optagelserne for 2019 er påbegyndt.

Derefter blev det forklaret, hvorledes gudstjenester og evangeliske møder på ugentlig basis er blevet afholdt i Horsens og Århus og med større mellemrum i Brovst i Nordjylland. I vinterhalvåret fortsætter denne tjeneste på månedlig basis. Ti lektioner over Åbenbaringsbogen er blevet givet i Nyt Håbs lokaler i Rødovre, og disse fortsætter på ugentlig basis til foråret (undtagen den sidste mandag i måneden).

Johny Noer forklarede, hvorledes familien nu havde slået sig ned i København (om vinteren) og i Horsens (om sommeren). Denne ordning havde haft stor betydning for familiefællesskabet med børn og børnebørn.

I København tjener Johny Noer undertiden med forkyndelse i de engelsk-talende ny-dansk-afrikanske fællesskaber.

I grundlovsforeningens regi forbereder han p.t. med andre et såkaldt ’borgerforslag’, der bl.a. har som formål at sørge for, at ’forældre (ikke staten) har førsteretten til at opdrage deres børn.

Drift regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 blev fremlagt af revisoren, Preben Brohus (merkonom). For Pilgrim Convoy balancerede det med kr. 90.271,95 og for Ny Pagts Fællesskab med kr. 27.372. I en revisionspåtegning for Pilgrim Convoy blev det anført, at en etableringsomkostning på kr. 16.937 er blevet antaget som en del af missionens installering i Horsens. Dette punkt blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, ligesom det blev besluttet og vedtaget, at det forholdsvis lille regnskab for Ny Pagts Fællesskab fremover (med eget kontonummer) inkorporeres i Pilgrim Convoy-regnskabet med Gisèle Noer som kasserer og Preben Brohus som revisor.

Alle tre bestyrelsesmedlemmer, Johny Noer, Allan Nielsen og Daniel Noer stillede sig til rådighed for genvalg, hvilket blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.