RETSOPGØRET
072

 

ANTISEMITISKE HOMO-TEOLOGER

Hvad mon dronningen tænkte, da hun under et brus af orgeltoner værdigt og med bøjet hoved rejste sig under gudstjenesten i Københavns domkirke søndag d. 8. november 1992?

Da majestæten i ærbødighed rejste sig, rejste også folketingets formand sig. Kirkeministeren og en række tidligere kirkeministre rejste sig. Kulturministeren rejste sig. Biskopperne rejste sig, og hele menigheden rejste sig. Gudstjenesten var Tv-transmitteret, så hele Danmark blev vidne til, hvorledes Det danske Bibelselskabs nye 92-oversættelse af Den Hellige Skrift i dette bevægende øjeblik blev båret op gennem Domkirken for i ærefrygt at blive lagt på kirkens alter.

Ingen af de tilstedeværende ved denne højtidelige gudstjeneste – og slet ikke hendes majestæt, dronning Margrethe, der som Bibelselskabets protektor beærede denne gudstjeneste ved sit nærvær – kunne forestille sig, at kun 15 år senere, d. 16.oktober 2007 – ville Det danske Bibelselskab sende endnu en ’oversættelse’ på gaden… og at denne nye bibel med hensyn til omtalen af Bibelens folk og land, Israel, ville være en tro gengivelse af det ’Ny Testamente’, som Adolf Hitlers antisemitiske teologer indviede i foråret 1940 i Martin Luther-byen Wittenberg… en bibel, hvor navnet ’Israel’ var ’udrenset’ og benævnelsen ’jøderne’ systematisk var fjernet fra hvert eneste sted, det ifølge den græske grundtekst stod nævnt i Den Hellige Skrift.

Ingen af de 500 danske og udenlandske gallaklædte gæster, som samme aften var til stede ved den pompøse festforestilling på Det Kongelige Teater og derefter deltog i en storstilet reception i Børssalen, har kunnet forestille sig, at halvandet årti senere ville det samme Bibelselskab ’skænke’ det danske folk en ny udgave af Ny Testamente, som under titlen: ’Den Nye Aftale’ ville blive en ’Israelfri-bibel’. Mere end 80 (firsindstyve) steder ville navnet Israel være ’renset væk’ fra den bibelske tekst’. En (hvad angår fjernelsen af Israels navn) nøje antisemitisk kopi af den ’bibel’, som Hitler ’skænkede’ det tyske folk i 1940…

Ved frokosten i Københavns bispegård, lørdag d. 7.nov. 1992, hvor udenlandske dignitarer blev orienteret om den nye bibeloversættelse, har daværende biskop Erik Norman Svendsen næppe forestillet sig, at ordene fra Salme 83:4-5 stod foran deres snarlige opfyldelse. I en efterfølgende ’oversættelse’ ville Salmens forfærdelige forudsigelse blive virkeliggjort: Det danske Bibelselskabs ’oversættere’ ville sige det samme som Israels fjender erklærede for 3000 år siden: "Kom lad os slette dem (jøderne) af folkenes tal, ej skal man ihukomme Israels navn!" Derfor bør denne danske ’oversættelse’ fremover kaldes ’Hitlerbibelen’.

Samtidig vil man i denne usædvanlige ’oversættelse’ kunne spore, hvor præcis de nye teologer viger – ikke kun fra den originale tekst – men (for at fremme deres egen tolkning af, hvad de forstår ved ’evangeliet’) ændrer selve indholdet af Ny Testamentes budskab!

Det er disse ’nye teologer’ og ’bibeloversættere’, som i dag søger at frarøve Danmarks nationalkirke – ja, hele kristenfolkets danske menighedsliv – de urokkelige sandheder og uvurderlige værdier, som er blevet Guds kirke overdraget fra tidligere slægtled – de generationer, der i langt højere grad byggede på apostlenes lære (Ap.G.2:42).

De folk, som drevet af en antisemitisk ånd i 2007 har formået at skabe et ’Israel-frit’, dansk Ny Testamente, er de samme folk, som 5 år senere var i stand til at medvirke til gennemførelse af en lov, der forcerede vielser af samme køn fra Rådhuset og ind i kirken.

Dette særlige forhold (eller denne ’bibeludgivelse’) kan naturligvis ikke anvendes som en slags ’retskilde’ i den foreliggende retssag – men udgivelsen kan være med til at bevise overfor den mere eller mindre intetanende befolkning, at et åndeligt bedrag af betydelige dimensioner er på vej! Den seneste Ny Testamente-’oversættelse’, ’Den Nye Aftale’, vil næppe (i forbindelse med den foreliggende stævning) kunne bringes som noget juridisk argument – men vil nok kunne gøre sig gældende som en ’bedragets ledetråd’, der i egentlig forstand tør knyttes til det forfatningsmæssige materiale, som findes i selve grundloven. Hvis det nemlig er sandt, at den gældende grundlov af 5. juni 1953 er den vægtigste retskilde i det samlede danske retssystem – så rinder der – ved Guds nåde – fra denne samme kilde en strøm af levende vand, der med sit rene protestantiske livssyn aldrig vil kunne forenes med den ’Hitlerbibel’, som en samling danske, falske ’evangelisk-lutherske’ teologer har bragt til verden kort efter århundredeskiftet.

*

Det er mig klart, at en sådan udtalelse i sig selv er kontroversiel! Den modsiger jo i den grad den opfattelse, som de fleste har med henblik på den fornemme og agtede institution, som står bag dette Gudsfjendske projekt. Det vil derfor forekomme endnu mere alarmerende, når jeg tør hævde, at det er de samme mørke kræfter, som er i virksomhed, når der efterfølgende viser sig, at de antisemitiske kræfter, der frækt baner sig vej ind i Den Hellige Skrift, er de samme antikristelige kræfter, der med samme uforskammethed bryder kirkedørene op for med deres ugudelige ritualer at ville ’tage sæde i Guds helligdom’ (2.Thess.2:4). Situationens alvor fordrer imidlertid, at alle ængstelige skrifter (vedr. de forskellige negative reaktioner) bør lægges til side, og tilstrækkelig dokumentation (om muligt) fremover må vedlægges, så at alle og enhver kan forstå, at det er og forbliver den samme urene ånd, der huserer, når Bibelen farves sort af Israel-fjendskab, og når Domkirken i Aarhus den første lørdag i august 2012 under bragende bifald er vidne til det første danske katedralægteskab af et par af samme køn.

Kun få er imidlertid orienteret om den understrøm af urene drifter, som styrede og herskede blandt de folk, som var meddelagtige i nazi-samfundets fremkomst, og det vil med sikkerhed blive betragtet som ikke værende ’politisk korrekt’ at søge i forbindelse med den danske Hitlerbibel at drage denne mørke baggrund frem i lyset. Imidlertid ligger rent faktisk et dansk Ny Testamente (som ville være blevet hilst velkommen i Det Tredje Rige) nu på bordet! Det bruges flittigt rundt om i kirker og huskredse og har fået ’et godt ord med på vejen’ af kirkens ledere. Samtidig er den homoseksuelle bevægelse ved at indtage en global voksende magt, som her til lands alle steder gør sig gældende i byer og landsbyer. I nazi-antisemitismens arnested, Tyskland, dukkede den tyske højt respekterede historiker Lothar Machtans værk op d. 8. oktober 2001. Bogens engelske titel er ’Hidden Hitler’, og den argumenterer overbevisende om, at Hitlers skjulte homoliv var afgørende for hans karriere.

Bogen beretter ifølge ’The Guardian’ (7.okt. 2001), at Hitler havde et dobbeltliv – og at han dræbte adskillige højtstående nazister for at skjule den mørklagte del af sin tilværelse. Ifølge Lothar Machtan, som ved bogens fremkomst lærte ved Bremens universitet, var Ernst Röhm, lederen af Hitlers ’Sturmabteilung’ (Stormtropperne) homoseksuel, og han truede på et tidspunkt Hitler med at røbe, at Føreren havde den samme lidenskab. Kort efter blev Röhm myrdet.

Den tyske historiker fremlægger dokumenter, som forstærker hans tese. I 1915 var Hitler ridende kurér ved fronten i Frankrig – og et par afslørende linjer nedfældet i nogle biografiske erindringer skrevet af en af hans soldaterkammerater ved navn Hans Mend, fortæller følgende: "Om natten ligger Hitler med Schmid’l, som er hans mandlige samlever." Denne Schmid’l, hvis navn var Ernst Schmidt, og Hitler ’levede sammen (beretter Machtan) som ’uadskillelige elskere’ i fem år.

På grund af denne ’kærlighedsaffære’ (fortsætter dagbladet ’The Guardian’ sin rapport) så fremgår det af den militære protokol fra den tid, at der blandt de ældre officerer var en vis tøven med hensyn til forfremmelse. Ifølge Erich Ebermeyer, en advokat og skribent, som flere år senere gennemsøgte de militære noter, der omtalte Hitler, eksisterer en anmærkning, der lader vide, at ’på trods af tapperhed over for fjenden, så er det på grund af Hitlers homoseksuelle aktivitet udelukket, at han kan forfremmes til officer…’

Politirapporten fra München (efter 1. Verdenskrig) giver indtryk af, at Hitler var overvåget af politiet på grund af hans seksuelle orientering. "Det fremgår af disse protokoller," skriver historikeren Machtan, "at som ’brun’ (fascist), aktivist, lykkedes det Hitler at få trukket unge mænd med sig – men ikke kun med politiske formål."

Ifølge politirapporter fra samme periode findes en udtalelse om Adolf Hitler af en 22-årig ung mand ved navn Joseph. Han indrømmer overfor politiet: "Jeg tilbragte hele natten med ham." I samme protokol findes en anden erklæring af en 18-årig, Michael, som siger: "Jeg har været arbejdsløs i flere måneder, og min mor og min bror lever på sultegrænsen, så, da han spurgte mig, indvilligede jeg i at følge ham til hans hjem. "En ung dreng ved navn Franz fortæller: "Han spurgte mig, om jeg ville blive hos ham. Han hed Adolf Hitler."

Disse politirapporter er blevet samlet af en tysk general, Otto von Lossow, som tog del i nedkæmpningen af Hitlers kupforsøg i 1923. Han gemte disse politi-’files’ i årevis. "De var min personlige livsforsikring," forklarer han. "Hvis Hitler havde forsøgt at få mig bragt af vejen, så ville jeg have hængt ham ud med disse informationer. De her omtalte politirapporter blev for en årrække siden offentliggjort i Rom af SS-officer Eugen Dollmann, der udover at være en nær ven af Heinrich Himmler, også fungerede som hans tolk i forbindelse med Vatikanet.

Da der ofte spørges, ’hvem denne Eugen Dollmann er’, kan jeg meddele, at hans nazi-nummer er: NSDAP nr. 3402541. Hans SS-nummer er 289529. Han blev forfremmet d. 9. nov. 1944 til SS-Rigsfører. Han har modtaget ’krigsfortjenestekorset af 2. klasse (uden sværd og dødningehoved). – CIA nævner ham i USA’s nationale arkiver, Rekordgruppe 263, Box 08. I en bog af Christopher Simpson ’Splendid Blond Beast’, 1939 findes en del informationer om ham på siderne 201- 236 og 268-43. De undersøgelser, der er blevet foretaget med hensyn til Eugen Dollmans usædvanlige ’fund’ i Münchens politirapporter, antyder, at hans udpegning af Hitler som værende homoseksuel, ejer en vis troværdighed…


TILBAGE