RETSOPGØRET
056
 

RITUALETS AFSLØRENDE INDHOLD

Den 4. oktober 1995 besluttede Danmarks biskopper at nedsætte et udvalg, der nøje skulle undersøge forholdet mellem ægteskab og ’det homoseksuelle registrerede partnerskab’. Især skulle man analysere, hvad der lå i begrebet ’velsignelse’, thi det var en sådan handling, som nu skulle foretages, idet et kirkeligt ritual i så tilfælde skulle udfærdiges for par af samme køn. Ved således at få indsigt i, hvad denne biskoppelige komite forstår ved velsignelse, må den jævne kirkegænger forfærdes! Spørgsmålet er, om en sådan ’kirkelig handling’ overhovedet kan udføres overfor et forhold, der i Ny Testamente betegnes som en ’skændig lidenskab’ (Rom.1:27).

I den omtalte rapport forklares blandt andet ’den teologiske forståelse af velsignelsesbegrebet gennem 30 år’ (3:3). Under dette punkt defineres ordet ’velsignelse forstået som: ’Guds opretholdende virke, hvor Gud skænker liv, fred, frugtbarhed, syndernes forladelse og Guds nærvær…’ (side 68).

Det vil med andre ord sige, at idet præsten (ifølge ritualet) ’lægger hænderne på det homoseksuelle par’, så tilsiger han dem (ifølge denne nye protestantiske forståelse af ’fænomenet velsignelse’ (side 67): ’Guds opretholdende virke’

Forstået bogstaveligt vil denne højlærde formulering sige, at Den Almægtige (gennem dette vielsesritual) erklærer overfor det samkønnede par, at Han fremover vil sørge for, at deres homoseksuelle samliv ’opretholdes’. Skaberen, der ved verdens begyndelse ’skabte mennesket som mand og kvinde’ (1.Mose 1:27) vedkender sig altså (ifølge dette vielsesritual), at Han vil og altid har villet, at to personer af samme køn skal ’opretholde’ et ægteskabeligt samliv indtil ’døden skiller dem ad’.

I dette ’opretholdende virke’ (som altså er et andet udtryk for velsignelsen) skænker Gud det samkønnede par ’liv og fred’. Det vil sige, at homoseksuelle og lesbiske par ved præstens velsignelse fremover vil blive guddommeligt understøttet i det forhold, som Bibelen kalder ’en vederstyggelighed’ – ja, netop dette forhold tilsiges den overflod af liv og fred, som er alskabningens inderste længsel. Vanskeligheden ved denne ny-protestantiske forståelse af velsignelsen fremkommer imidlertid, når den samtidig (som det angives) indebærer ’frugtbarhed og syndernes forladelse’. For det homoseksuelle par er frugtbarheden en biologisk umulighed og med hensyn til ’syndernes forladelse’ gives den ifølge Den Hellige Skrift kun ved omvendelsen fra synd…

 

TILBAGE