RETSOPGØRET
054
 

BORGERNES MANIFEST - ARTIKEL 11 (fortsættelse)

… enevældens tid er forbi
 

Stk. 1

Den 66. paragraf i Danmarks Grundlov har fået en ildevarslende klang. I sin korthed lyder bestemmelsen således: "Folkekirkens forfatning ordnes ved lov." Disse fem ord er siden 1849 blevet kaldt ’en løfteparagraf’. Men efter at loven om kirkelige vielser af par af samme køn er blevet vedtaget, så har netop denne betegnelse fået en anden tone. Hvis denne bestemmelse fortsat skal kaldes ’en løfteparagraf’, er det ikke en paragraf, der lover noget godt! Da er det en krank skæbne, der venter det protestantiske kirkeliv i Danmark. Da er det fremdeles med en vis uro og fortvivlelse, at borgerne kan forvente
 

Stk. 1a

…at nye love med kongelig resolution ufortøvet vil blive indført i strid mod alle grundlovens regler. Da vil et nyt, selvsikkert statsstyre fortsat vedtage nye ordninger, der hensynsløst strider mod den danske grundlovsgivende rigsforsamlings dybeste ønske – nemlig at enevældens tid uigenkaldeligt er forbi, og at kirkens indre forhold i al fremtid skal ordnes af kirkens egne folk!
 

Stk. 2

Kirkens bekendelse, som er bygget på Ny Testamentes skrifter forudsiger, at der skal fremstå sådanne lovløse kræfter, at de med iskold beregning vil træde på alt, hvad der er helligt – ja, de vil (erklærer apostelen) ’ophøje sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom’ (2.Thess.2:4).
 

Stk. 2a

… hvilket (med henblik på den pågældende lov om kirkelige vielser af par af samme køn) giver til kende, at de dage vil komme, hvor endog grundlovsfædrenes dybeste, gudfrygtige intentioner vil blive trådt ned i sølet!
 

Stk. 2b

… imidlertid lyser hele Danmarks Grundlovs frihedserklæring ud af den 66. paragraf, som forjætter, at kirkens forhold ’skal blive’ (retfærdigt) ’ordnet ved lov’. Så sandt som danske borgere stadig har indflydelse på, hvem der skal styre og regere Danmark, så skal der (som den øvrige del af forfatningen giver udtryk for) også i dette tilfælde opstilles skarpt aftegnede grænser for, i hvilket omfang og på hvilken måde de offentlige myndigheder kan tillades at have indflydelse i kirkens liv og lære.
 

Stk. 2c

… det vil imidlertid i denne sag for altid blive stadfæstet, at i Danmark er enevældens tid forbi!

 

TILBAGE