RETSOPGØRET
050
 

ET BEMÆRKELSESVÆRDIGT NOTAT!

(Grundlovsbrud nr.4)

Den juridiske tænker, Maurice Hauriou nedfældede i det vanskelige år 1929 følgende bemærkelsesværdige notat: "Den sociale del af konstitutionen lægger som sådan et solidt grundlag for borgerens privatliv – og dette sidste (borgerens privatliv) har og vil altid have en større betydning end ’det offentlige liv’ – og dette (den større betydning) i præcis samme grad som den enkelte borgers personlige rettigheder altid og alle vegne må gå forud for ’de almene, offentlige rettigheder’. Nu er det imidlertid sådan, at ’den politiske konstitution’ i sig selv er og forbliver selve garantien for borgerens individuelle frihed (det vil altså sige ’den sociale del’ af konstitutionen) af hvilken grund det hermed kan slås fast, at ’den sociale del’ af konstitutionen er mere vigtig end (og derfor bør fremmes af) den politiske del… (Précis de droit constitutionel 1929, side 611).

Dette usædvanlige notat (mener jeg) kaster et forklarende skær over Danmarks Grundlovs 4. paragraf, der tydeligt betoner den enkelte borgers individuelle frihed (til at følge sin protestantiske trosoverbevisning) – ja, ligefrem tilsiger statens støtte til at han bør stå fast på dette livsgrundlag.

Denne 4. paragraf bør da betegnes som ’den sociale del’ af konstitutionen, hvilket (ifølge den franske tænker) betyder, at netop denne bestemmelse (som angivet i den engelske ’Bill of Rights’) hæver sig over andre politiske artikler, der dybest set har som opgave at fremme borgerens individuelle ret.

Det er mere end sandsynligt, at der er politiske kræfter i Danmark, som i dag er ivrige efter at stemple den 4. paragraf ud af Danmarks Grundlov – men som situationen er i øjeblikket, er det næppe domstolens opgave at sikre dette politiske aspekt af den danske forfatning. Domstolens opgave bør være at forsvare Grundlovens tekst og hovedtanke… og her er spørgsmålet, hvorvidt der i denne sag (set ud fra det bemærkelsesværdige franske notat) allerede er sket et grundlovsbrud?
 

N o e r

TILBAGE