RETSOPGØRET
049
 

HAR STATEN KRÆNKET BORGENS RET?

(Grundlovsbrud nr.3)

Det er Danmarks Grundlov (og ikke nogen anden autoritet) der sort på hvidt fastlægger de principper, hvorefter kongeriget skal styres. Af samme årsag er det grundloven – og den alene – der fastlægger de kompetencer, hvorefter de styrende kan udøve deres beføjelser over land og folk. Man kan – mener jeg – formulere dette forhold sådan: Grundloven angiver de styrendes altid aktuelle status! De kan ikke lægge noget til og kan ikke trække noget fra. Danmarks Grundlov (inklusivt dens 4. paragraf) er lovgivernes øverste myndighed.

Imidlertid er det demokratiets inderste væsen, at de styrende har fuldstændig ytringsfrihed med henblik på ’tolkningen af Grundlovens bestemmelser’. Dette er deres lovlige ret, og de kan altid og alle steder udøve denne ret indenfor de legale rammer, som love har fastsat. Med hensyn til denne ’tolkningsret’ er det imidlertid domstolene, der har det sidste ord i den sag – og disse kan ikke ændre et komma, uden at det sker i overensstemmelse med de konstitutionelle regler, som alene er blevet fastlagt af folket og deres repræsentanter.

Spørgsmålet er nu, om disse regler er blevet omgået med henblik på den grundlovsbestemmelse, der angiver nationens kristne værdier. I det tilfælde har lovgiverne krænket den jævne borgers suverænitet – thi grundloven (som er folkets værn mod statens overgreb) er ikke blot adskilt fra al anden lovgivning, men er højt hævet over denne.
 

N o e r

Næste indlæg kommer på tirsdag, 02-12-2014 og har titlen: ’Et bemærkelsesværdigt notat’
 

TILBAGE