RETSOPGØRET
046
 

GRUNDLOVEN KAN FORSVARES AF MENIGMAND

(Grundlovsbrud nr. 01 - Indledning)

Danmarks Grundlovs 4. paragraf kan meget enkelt tolkes ved dens ligefremme og letforståelige indhold. Ingen behøver at have taget en særlig embedseksamen for at begribe denne bestemmelses åbenlyse hensigt. Den jævne danske borger behøver her ikke at holde sig tilbage, fordi det nu engang er blevet ham fortalt, at for at kunne sige sin mening i denne sag, skal man høre til de juridiske og teologiske ’kloge hoveder’. Ja, man tør næsten i denne forbindelse citere apostelens ord, når han udbryder: "Hvor er nu verdens kloge hoveder? Det, som er dårskab i verden (de ulærde) udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme" (1.Kor.1:20 og 27).

Den 4. paragraf i Grundloven lyder i sin kortfattethed sådan: "den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og støttes som sådan af staten…"

I de følgende fire afsnit af ’Retsopgøret’ vil jeg skrive en række indlæg, hvori jeg vil søge at gøre netop dette klart for læseren: Disse 14 ord (indholdet af den 4. grundlovsparagraf) er ikke en uopnåelig ’girafføde’. Disse ord kan både forstås og forsvares af menigmand. Der bør af den grund rejse sig en hær af danske troende, som tør anvende disse enkle forklaringer, så at vor danske grundlov kan forsvares af den jævne borger. Der ligger ca. 4 års kamp foran os, og jeg vil her under titlen ’Retsopgøret’ beflitte mig på at levere ’ammunition’ til den krig, der venter de troende i dette opgør. Efter at have leveret de næste 4 afsnit af ’Retsopgøret’ passerer vi indlæg nr. 50 – og en ny fase vil da begynde i begyndelsen af december 2014. Den vil tage sigte på det nye år, som begynder med et nytårsstævne i Brovst (d. 2. til 4. januar 2015), hvor den åndelige vision for det nye år vil blive fremlagt.

De fire følgende indlæg, som under hovedtitlen ’Grundlovsbrud’ slutter november-artiklerne, har disse overskrifter: 1. ’Er Danmark under grundlov’?, 2. ’Et åndeligt statskup’, 3. ’Har staten krænket borgerens ret?’ og 4. ’Et bemærkelsesværdigt notat’.
 

N o e r

Næste indlæg: torsdag, 20-11-2014

TILBAGE