RETSOPGØRET
036
 

TIDEN FORDRER EN NY FORSTÅELSE

(Gudsrigetanken nr.1)

Der er ingen ende på antallet af de kristne tænkere, som med hjerteglød og indsigt har undersøgt evangeliernes alt overvejende gudsrigestanke. Deres dybe og indtrængende indsats savnes ikke! Dette overflødiggør imidlertid ikke, at en ny epokes truende udfordringer på ny bringer dette tema på bane. En fornyet kritisk og bibelsk prøvelse af det overvældende store materiale buldrer på kirkens porte. Den åndelige og til dels politiske fejde, som indvarsles ved, at otte danske biskopper trækkes for en domstol, anklaget af private danske borgere for at have krænket kirkens bekendelse og dermed for at have overtrådt landets grundlov, er en skærpet udfordring til teologerne; de bør i den forbindelse kigge evangeliernes ’rigside-tanke’ nærmere efter i sømmene! Indtil nu forekommer der (mig bekendt) intet forsøg i den retning…

Det vil naturligvis være umuligt at nå til bunds i en bestræbelse af den art; her vil håbet om at nå frem til et fuldkomment overblik falde vingeskudt til jorden – men det ligger i sagens natur, at en fornyet indsats absolut bør gøres i den retning. Det drejer sig nemlig – ifølge min ringe opfattelse – om et forhold, der har at gøre med en overordnet ide i kristendommens væsensindhold. Hvem tør i så tilfælde være tavs? For mit vedkommende må jeg i den nuværende tilspidsede situation vedkende mig den unge Elihus’ ord, da han i Jobs Bog udbryder: "Derfor lyt til mig, nu vil jeg give jer del i min viden. Skal jeg vente, når de andre er ophørt med at tale – når de står der og ikke har mere at sige? Nej, nu vil jeg tage til orde. Ordene hober sig op, ånden i mit indre driver mig – ja, mit indre er som vin, der ikke er lukket op for, som ung vin i sække, der er ved at sprænges…" (Job 32:10 + 15-19).

 

DEN RETTE BETYDNING

Med stævningen af de otte danske bisper og den regeringsinstans, som er hovedansvarlig for nationalkirkens vé og vel, er vor tids evangeliske kristenheds spørgen efter den rette betydning af begrebet ’Guds Rige’ blevet højaktuel. Det er med den forestående retssag blevet revet frem fra teologiprofessorernes dunkle tale og snak og er med ét blevet et højaktuelt, centralt brændpunkt i det historiske skisma mellem kirke og stat. De verdslige lovgiveres magt er blevet ved dette borger-initiativ sat på prøve, og legaliteten af politikernes skalten og valten med Guds kirke er kommet under lup. Hele denne sag er med ét blevet et eminent praktisk, personligt, sekulært og kirkeligt anliggende. Ikke kun som et teologisk eller juridisk begreb – men selve Gudsrigets åndelige og levende virkelighed er (ved en stærkere, åndsbåren forkyndelse) blevet en åbenbarelse, som hele kirkefolket og mange verdensmennesker tørster efter. Da vil det ord gå i opfyldelse – tror jeg – som Jesus råber ud på løvhyttefestens sidste og største dag: "Den, der tørster, skal komme til Mig og drikke. Den, der tror på Mig, skal det gå, som Skriften siger: Fra Hans indre skal der rinde strømme af levende vand" (Joh.7:37). Med dette mener jeg, at mange skriftlærde med bøjet hoved må lukke bøgerne, og mange ulærde ikke længere vil holde sig tilbage, og hemmeligheden om Guds Rige vil blive tilgængelig for alle dem, som søger sandheden ved den kilde, som er Kristus selv, menighedens opstandne Herre!
 

N o e r

Næste indlæg: 16-10-2014

TILBAGE