RETSOPGØRET
034
 

FORFATNINGSFUNDAMENTET

Den 4. paragraf i Danmarks Grundlov optager en fjerdedel af Danmarks grundlovsfundament. Den første del optages af bestemmelsen over territoriet. Kun en krigshær med vold og våben kan omstyrte denne del af fundamentet. Den anden del af grundlovsfundamentet hviler på monarkiet. Kun en samfundsomvæltning kan ændre dette grundlag i verdens ældste kongerige. Den tredje del af forfatningsfundamentet optages af det begreb, som hedder ’magtens tredeling’, og kun en revolution med et dertil hørende statskup kan omvælte denne demokratiske ordning. Det fjerde grundlovsfundament er den præcise identificering af kirkens lære og statens obligatoriske støtte til denne kirke – en grundvold, som kun kan undergraves ved, at en anden lære indføres, og at staten frasiger sig sin forpligtelse… hvilket vil sige, at den fjerde paragraf i Grundloven er lige så urokkelig, som de tre andre indledende bestemmelser. Af den grund kan det i dag fastslås, at den danske stats indførelse af et ritual i kirken, som bygger på en anden lære og ’et anderledes evangelium’ er en overtrædelse af Danmarks Grundlovs 4. paragraf – og at denne underminering af den i Grundloven præcise angivelse af kirkens protestantiske grundvold, som er dens reformatoriske bekendelsesskrifter (der bygger på Martin Luthers fortolkninger, som Grundloven bifalder) er en krænkelse af den danske konstitution. Denne overtrædelse bør efterjages, og de ansvarlige instanser og personer bør tilbagekalde de bestemmelser, der har ført til dette grundlovsbrud!

På grund af megen rejseaktivitet bringes næste ’Retsopgør’ den 09-10-2014.


N o e r
 

TILBAGE