RETSOPGØRET
025
 

ÅRHUNDREDETS FORBRYDELSE

Hvis det er sandt, at der forekommer en uhyggelig lighed mellem de såkaldte ’Nürnberger-love’ (som Hitler gennemførte i nazisternes Tyskland) og de homo-ligestillingsprincipper, som nu søges indført i den danske lovgivning, så står den danske nation bogstaveligt over for ’århundredets forbrydelse’. I det tilfælde kan der nemlig ikke herske skyggen af tvivl om, at de dunkle kræfter, der utrætteligt arbejder på at gennemføre en privilegering af et mindretal af ikke-heteroseksuelle borgere på bekostning af den protestantiske frihed (på hvilket nationen bygger sit samfundsfundament) vil angribe Danmarks Grundlov.

Et globalt uhyre venter på tærskelen til et nyt årti i det 21. århundrede, og det vil (til mange af de troende EU-borgeres forfærdelse) vise sig, at slangen fra tidernes morgen er vokset til en faretruende drage…

 

VELBEVANDREDE I ÅNDENS RIGE

Hvis de såkaldte ’Gender-principper’ indføres i dansk lovgivning, er den tid uigenkaldelig forbi, som de danske grundlovsfædre kæmpede for at fastholde. D.G. Monrad, der af mange betegnes som Danmarks Grundlovs fader, talte om den nødvendighed ’at være velbevandret i Åndens Rige’. "Kun på den måde," sagde han, "vil man være i stand til at vejlede et folks tanker." (P. Lauritsen: D.G. Monrad, vol.1, side 222). Dette gælder naturligvis især Danmarks Grundlovs 4. paragraf, der fordrer, at lovgiverne er ’velbevandrede’ ikke blot i de kirkelige spørgsmål men (som Monrad udtrykker det): ’i Åndens Rige’.

De lovgivere, som nu med næb og klør strider for indførelsen af de 29 Yogyakarta-principper, lader sig ikke lede af ’det åndelige’ men af ’det kødelige’ – ja, af ’det kødelige begær’. Dette fremgår af deres egen definition af begrebet ’seksuel orientering’. Den lyder nemlig sådan i sin fulde, afslørende ordlyd: "Seksuel orientering betegner den menneskelige egenskab, at en person kan finde sig følelsesmæssigt og intensivt seksuel draget til mennesker af samme køn – og som føler lysten til at indlade sig i intime seksuelle forbindelser med disse" (Præambel til YP-Gender-dokument. 2 007, side 11, oversættelse min).

 

INGEN USKYLDIGE TILSKUERE

Den definition, som forfatterne til de nye Gender-principper angiver som deres højeste mål, gør det klart, at de arbejder for gennemførelsen af ét eneste punkt: Opløsningen af det forbindtlige, ægteskabelige forhold mellem en mand og en kvinde. Dermed sigter den nye lovgivning kun på dette ene: At ombytte ægteskabets naturlige fundament med en anden forståelse af giftermål, familie og børnefødsler. Dette er grunden til, at den nye ægteskabslovgivning, som har anset det som absolut nødvendigt at inddrage kirken i denne ’udskiftningsproces’, tør omtales som ’århundredets forbrydelse’. De, som ser dette, er ikke længere ’uskyldige tilskuere’. Ej heller er de blot ’medløbere’. De bør (rent moralsk) – som ved Nürnberg-processen i 1946 stilles til ansvar for deres tavshed og manglende modstand; de bør derfor alle, alle steder, ophøre med deres tøven og melde sig iblandt dem, som med ordets sværd vil stride mod det ligestillingsovergreb, som her er ved at finde sted!
 

N o e r

Næste indlæg: 31-07-2014

 

TILBAGE