RETSOPGØRET
018
 

TRO DEM IKKE OVER EN DØRTÆRSKEL

I samme øjeblik en regering begynder at ville røre ved Danmarks Grundlov, skal alle borgere være på vagt! De skal ikke tillade, at et ord ændres, ej heller at en grundlovsmæssig hensigt misfortolkes – thi de mest livsfarligt ideologier lurer på de frihedsværdier, som med blod, sved og tårer er blevet lovbefæstede gennem vort lands historie. Når derfor en regering så venligt og imødekommende – ja, så ’værdigt’ og diplomatisk, omsorgsfuldt og kærligt meddeler, at nu vil den ’hjælpe med at få orden på en gammel grundlovsparagraf’ (der i 150 år har ventet på ’at blive rigtigt formuleret’) så skal ingen tro den over en dørtærskel. Den har ondt i sinde, og der skjuler sig bag dens pæne, hvidkalkede, ydre facade nogle dødningeben, som bør få alle åndeligt retsindede borgere til at tage afstand.

Jesus talte ikke pænt om de folk, som ’foregav ét’ – men ’havde noget andet i tanke’. "I hyklere!" råbte han. "I er ligesom kalkede grave, der jo udvendigt ser kønne ud men indvendig er fulde af dødningeben og alskens urenhed" (Matt.23:28). – Ja, Herren Jesus spurgte disse hjælpsomme hjælpere, ’hvorledes de vil kunne undgå at blive dømt til helvede’? (v.33)

Når det i Danmarks Grundlovs 66. paragraf siges, at ’folkekirkens forfatning ordnes ved lov’ – og nogle af vort stakkels fædrelands supermoderne lovgivere nu kommer og højtideligt lover, at ’den lov, der skal ordne kirkens forfatning, skal de nok få gennemført’, så bør det løbe koldt ned ad ryggen på landets troende borgere! De har jo ved selvsyn oplevet, hvordan de nye lovgivere ’udsteder ulykkeslove’ (Es.10:1) og hvordan en gudløs, antikristelig regering ’ivrigt fører uretten til protokols’ (v.10). – Ja, de forudser den tragiske konsekvens: ’Undergang kommer fra det fjerne’ (v.3) – og de ulykkelige vil blive ’trampet ned som skarn på gaden’ (v.6).

Eftersom det danske kirkelige landskab med sorg har oplevet hærværksmændenes hærgen, bør det ikke åbne kirkens porte for nye horror-bestemmelser. De ligestillingsideologer, som i religionsfrihedens navn vil danne et slags ’fællesråd’ for kirken, vil frarøve de troende deres sidste ret til at tænke, tro og ytre sig frit. De vil indsætte kirkens notoriske fjender til at stramme grebet om den frie forkyndelse af Kristi evangelium. Apostelen satte i den forbindelse to mænd (med navns nævnelse) på den sorte liste over dem, der ikke ville ’stride den gode strid’ (1.Tim.1:18). Måtte ingen af Kristi sande efterfølgere i Danmark blive registreret i samme bog.
 

N o e r

Næste indlæg: 08-07-2014
 

TILBAGE