RETSOPGØRET
015
 

DEN BRITISKE KRONINGS-ED

Udfærdigelsen af stævningen af de ansvarlige for den grundlovsovertrædelse, der bl.a. fandt sted ved indførelsen af kirkelige vielser af par af samme køn, ligger indtil videre på advokatens bord. Ingen ved med sikkerhed, hvordan en senere retssag vil løbe af stabelen – men den aktuelle udvikling i England rejser spørgsmålet, om de ansvarlige danske bisper fortsat skal slippe for tiltale? Især betragtes Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen som den kirkelige hovedansvarlige, der med sit berygtede ’notat’ vejledte den daværende kirkeminister, Manu Sareen, til at gennemføre sit politiske ligestillings-forehavende. – I England står ’the House of Bishops’ (bispekollegiet) i Den Anglikanske Kirke dage på gloende pæle. En kvindelig provst har bag ryggen af ærkebiskoppen fejret homobryllupper ’med en kirkelig velsignelse’ – og det ser ud til, at hun slipper godt fra sin overtrædelse, for Englands bisper er i den henseende en broget flok. Jeg har i den forbindelse sendt en mail til bl.a. ærkebiskoppen af Canterbury, rev. Justin Welby, og informeret ham om, at en dansk stævning af de ansvarlige i et lignende forhold er på vej. "Der vil blive nedlagt den påstand," skriver jeg til ærkebispen, "at Danmarks Grundlovs 4. paragraf er blevet overtrådt ved et lovbud, der er lig det, som nu finder sted i England." Jeg slutter med at forklare Ærkebispen, at den omtalte danske grundlovsparagraf støtter reformatorernes Augsburgske Bekendelse af 1530.

Der gives (bør jeg her forklare) bemærkelsesværdige ligheder mellem de løfter, som den engelske dronning må aflægge ved sin kroning og så den danske dronnings grundlovsbestemte ’bekendelsesbinding’ (til den evangelisk-lutherske kirkes lære). Englands dronning betragtes i den britiske konstitution (de 39 artikler) som ’forsvarer for den rette tro’ (’Defender of the faith’). Majestæten må (uden at kunne unddrage sig) som i Danmark tilhøre landets nationale, protestantiske kirke, og den britiske dronning skal ved sin kroning aflægge en hellig ed, hvori hun lover ’Med al sin magt at opretholde Guds lov og den sande bekendelse af evangeliet – ja, ubrydeligt at fastholde den lære, der forkyndes i den protestantiske, reformerede religion!’ Denne edsaflæggelses stærke bekendelse har jeg høfligt henvist til i min skrivelse til ærkebiskoppen.

Det er nemlig min opfattelse, at den britiske dronnings kroningsedsaflæggelse bør kunne kaste vejledende lys over den forpligtelse, som Danmarks Grundlov pålægger den danske dronning. Af samme grund bør de troende i Danmark opmærksomt følge udviklingen i England, hvor en biskop, Michael Nazir-all, i dagspressen har givet udtryk for, at den britiske dronning ved anerkendelsen af homovielser bryder sin kronings-ed… (se det engelske brev til de britiske biskopper under menupunktet: Sagsakter).

De åndelige ledere, som forlader statens styrende ministre til lovovertrædelse, bærer ifølge Jesu eget udsagn i denne sag den største skyld. "Han, der har udleveret mig til dig har større synd," siger Jesus til Pilatus. Med ordet ’Han’, henviser Jesus til ypperstepræsten Kajfas (Matt.26:3-4 og 63-64, Johs. 11:49 og 18:13). Det er i denne fortsatte strid, at alle danske troende bør stå sammen for med størst mulig støtte at kunne befordre dette initiativ.
 

N o e r

Næste indlæg: 26-06-2014

 

TILBAGE