RETSOPGØRET
003
 

DEN DANSKE SAMFUNDSIDÉ

I mere end 150 år har Danmark været velsignet med en grundlov, der i sin fjerde paragraf med al ønskelig tydelighed viser landets befolkning vejen til den eneste sande Gud! Af den grund kan det med Ny Testamentes ord siges til hver eneste borger i kongeriget, at (citat): "Det, man kan vide om Gud, ligger åbent for dig" (Rom.1:19)… og med henvisning til den omtalte grundlovsparagraf tilføje: "Her har Gud jo åbenbaret det for dig!" (v.19) Da eksistensen af denne tydelige ’grundlovs-vejledning’ ikke kan bestrides, bør samtlige troende borgere i Danmark ikke et øjeblik tøve med hensyn til at bevare denne grundlæggende henvisning – ja, de bør med den største iver og nidkærhed kæmpe for, at ikke et ord af denne kristne grundlovs påpegning falder til jorden. Alle danske borgere bør derfor i denne time, hvor netop denne grundlovsparagraf anfægtes, forstå, at det IKKE er noget nyt og ukendt, at en nations samfundsidé knytter sig til en Gudstro.

Af samme grund bør alle ansvarsbevidste borgere i dagens Danmark nu samle sig for at bekæmpe den politiske ideologi, der overalt jager efter at fremme det fattige menneskesyn og den efterhånden globale verdensopfattelse, som helt og holdent hviler (ikke blot på fornuftens kolde beregning) men på de laveste kødelige begæringers grundlag… Øjeblikket er kommet, hvor enhver må forstå, at de gudløse kræfter, der målbevidst arbejder på at få fjernet alt det fra lovgivningen, som de kalder ’religiøst’, ’kultisk’ og ’rituelt’ – disse samme kræfter søger samtidig at få indført deres egne ’kultiske’ og ’religiøse’ vielsesritualer i kirken. Derfor kaldes til et nyt sammenhold og en stadig vedvarende støtte, der nu – som aldrig før – må manifestere sig.
 

N o e r

Næste indlæg: Tirsdag, 13-05-2014

 

TILBAGE