RETSOPGØRET
002
 

MORALSK NEDBRYDENDE KRÆFTER

Med påskebeslutningen 2014 om indledningen til et samarbejde med en kristen advokat, der har adgang til Højesteret, har foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges’ påtaget sig det økonomiske ansvar for gennemførelsen af den retssag, der skal stille de ansvarlige regeringsinstanser og gejstlige personer til regnskab for den grundlovsovertrædelse, der fandt sted med homoloven ’L.205 og 206’ om kirkelige vielser i juni 2012. Kampen står nu om Danmarks Grundlovs fjerde hjørnesten, der garanterer den danske stats vedholdende støtte og beskærmelse med henblik på Danmarks præciserede kristne livssyn og samfunds-ide. Denne fjerde bautasten tilsiger i Grundloven statens fulde opbakning og forsvar, hvis lovens livsnerve angribes af formørkede, politiske ideer, der vil frarøve danskerne deres fjerde forfatningsbestemmelses lyse livsvirkelighed for at erstatte den med en farlig politisk ideologi. Derfor anmoder foreningens bestyrelse alle danske borgere om at stå sammen i denne strid mod de åbenlyst nedbrydende moralske kræfter, der ved et politisk inspireret normgennembrud søger at komme Danmarks fornemme formålsparagraf til livs. Dette fælles forsvar kan fremstå ved, at den enkelte borger ofrer ’BORGER-BURGER’ om måneden og i stedet indbetaler ’BORGER-BURGER’-beløbet’ på kr. 50,-- til denne konto: Frøs Herreds Sparekasse: 9740 – 0003445526.

De danske borgere, som giver denne månedlige håndsrækning til kampen mod det voksende hedenskab, støtter dermed Grundlovens fjerde paragraf, der ifølge bestemmelsens klare og utvetydige formulering inkluderer kirkens forkyndelse af Bibelens ti Bud. De giver dermed deres ja til en understregning af det første bud, der (som et værn mod hedenskabet) erklærer: "Du må ikke have guder end Mig" (2.Mose 20:3). Ifølge Ny Testamente lever den moderne ’afgudsdyrkelse’ i bedste velgående overalt, hvor den jævne borger forledes til ’tanker, der ender i tomhed og hjerteformørkelse’ (Rom.1:21). ’BORGER-BURGEREN’ er en praktisk hjælp til at ’slå en streg i sandet’ og sige: "Hertil og ikke længere. Den er et lysglimt i den hedningenat, som omslutter en opvoksende dansk slægt, der lever og ånder i en verden, ’der er uden Gud og uden håb’… og som derfor i desperation laver deres egne guder…
 

N o e r

Næste indlæg: torsdag, 08-05-2014

 

TILBAGE