INDMELDELSE I FORENINGEN MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES
 

Foreningen ’MED GRUNDLOV SKAL LAND BYGGES’ blev stiftet d. 23. november 2013 i Holsted i Vejen kommune, hvor foreningens formål ved den stiftende generalforsamling blev vedtaget.

Ifølge vedtægternes 2. paragraf stk.1 er foreningens formål ’at forsvare Danmarks Riges Grundlov af 1953, herunder særligt § 4’: "Den evangelisk-lutherske kirke er Den danske Folkekirke og understøttes som sådan af staten."

’Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedkender sig dens vedtægter (kan læses her!)’ (§ 3, stk.1).


Indmeldelse i foreningen kan foretages på e-mail:
 

mail@mgslb.dk
 

samt ved efterfølgende indbetaling af kr. 500,- (Pensionist/studerende kr. 250,-)

Kontonummer: Frøs Herreds Sparekasse: 9740 - 0003445526
 

Husk at oplyse alle punkter herunder:

Navn

Gade

Postnummer

By

Telefonnummer

E-mail

Medlemstype: Almindelig/Pensionist/Studerende